Агенция за недвижими имоти "Морада"

адрес: гр. София, ул. "Ген. Гурко" №68;

телефони: (00359 2) 9801261, 9812349,
0888 393 665, 0899 99 84 88

Ако търсите да закупите имот...

Услугите, които можем да предложим на купувачите на недвижими имоти, включват, но не се изчерпват с:
Проучваме на пазара.
Съвети за закупуване на подходящ имот в конкретните пазарни условия.
Консултираме купувача за процеса на покупката.
Подбираме предложения от пазара за недвижими имоти, съобразно изискванията на клиента.
Организираме огледи в удобно за клиента време.
Даваме консултации и съвети относно конретния имот.
Проучваме пълната история на имота.
Преговаряме с продавача.
Извършваме анализ на чистотата на имота (за ипотеки, възбрани, съсобствености и всичко неообходимо).
Организираме консултации с юрист и/или нотатиус.
Съдействаме за отпускане на ипотечен кредит за закупуване на имота.
Изготвяме Предварителен договор за покупко-продажба на конкретния имот.
Подготвяме нотариалното изповядване на сделката.
Съдействаме на купувача до окончателното приключване на сделката, вкл. получаването на нотариалния му акт и влизането във владение.
Благодарение на над 17-годишния си опит в областта на покупко-продажбите на недвижимите имоти, можем да отговорим на всички въпроси на купувачите, касаещи сделката и да облекчим максимално процедурата по закупуване на имота.

За предоставяните на нашите клиенти услуги, свързани с недвижими имоти, сме изградили и поддържаме добри партньорски взаимоотношения със специалисти от различни браншове:
Архитекти;
Юридически екипи;
Кредитни съветници;
Лицензирани оценители и др.

 

Възнаграждението ни за тези услуги е в рамките на приетото за бранша и подлежи на договаряне според конкретната поръчка, за подробностите, моля, свържете се с нас Повече информация за нас можете да намерите тук.