Агенция за недвижими имоти "Морада"

адрес: гр. София, ул. "Ген. Гурко" №68;

телефони: (00359 2) 9801261, 9812349,
0888 393 665, 0899 99 84 88

Ако отдавате имот под наем...

Услугите, които можем да предложим на наемодателите на недвижими имоти, включват, но не се изчерпват с:
Консултации за цената, на която може да се отдаде под наем имота;
Консултации за препоръчителните за наемодателя начини на плащане на имота
Директно предлагане на имота на имота на наематели (когато наемател позвъни за конкретна оферта, ние му предлагаме и други подобни, които биха го удовлетворили, като по този начин увеличаваме предлагането на имота)
Имаме сключени споразумения за съвместна работа с чуждестранни агенции за недвижими имоти, на които предлагаме български имоти и чиито партньор на българския пазар е нашата агенция
Реклама на имотите - в пресата, интернет (включително в най-популярните търсачки)
Предлагаме имота на вниманието и на колеги от други агенции за недвижими имоти, като по този начин максимално го включваме в актуалния пазар
Отговаряме на запитванията на имота на всички заинтересувани наематели - по телефона, факс и и-мейл
Организираме огледи на имота в удобно за наемодателя време
Изготвяме Договор за наем, съобразен с особеностите на конкретната сделка
Благодарение на над 17-годишния си опит в областта на отдаването под наем на недвижими имоти, можем да отговорим на всички въпроси на наемодателите, касаещи сделката и да облекчим максимално процедурата по отдаването под наем на имота.

 

Възнаграждението ни за тези услуги е в рамките на приетото за бранша и подлежи на договаряне според конкретната поръчка, за подробностите, моля, свържете се с нас Повече информация за нас можете да намерите тук.