Агенция за недвижими имоти "Морада"

адрес: гр. София, ул. "Ген. Гурко" №68;

телефони: (00359 2) 9801261, 9812349,
0888 393 665, 0899 99 84 88

Ако продавате имот ...

Услугите, които можем да предложим на продавачите на недвижими имоти, включват, но не се изчерпват с:
Консултации за цената, на която може да се продаде имота;
Консултации за препоръчителните за продавача начини на плащане на имота;
Консултация по процеса на продажба (процеса на сключване на сделката за конкретния имот);
Директно предлагане на имота на имота на купувачи (когато купувач позвъни за конкретна оферта, ние му предлагаме и други подобни, които биха го удовлетворили, като по този начин увеличаваме предлагането на имота);
Имаме сключени споразумения за съвместна работа с чуждестранни агенции за недвижими имоти, на които предлагаме български имоти и чиито партньор на българския пазар е нашата агенция;
Реклама на имотите - в пресата, интернет (включително в най-популярните търсачки);
Предлагаме имота на вниманието и на колеги от други агенции за недвижими имоти, като по този начин максимално го включваме в актуалния пазар;
Отговаряме на запитванията на имота на всички заинтересувани купувачи - по телефона, факс и и-мейл;
Организираме огледи на имота в удобно за продавача време;
Водим преговори и съгласуваме условията за продажбата на имота със заинтересуваните купувачи;
Правим консултации по документите, касаещи имота (вкл. с юрист и/или нотариус);
Изготвяме предварителен договор за продажба на имота, съобразен с особеностите на конкретната сделка;
Организираме нотариалното изповядване на сделката;
Съдействаме на продавачите до окончателното финализиране на сделката и получаване на продажната цена;
Благодарение на над 17-годишния си опит в областта на покупко-продажбите на недвижимите имоти, можем да отговорим на всички въпроси на продавачите, касаещи сделката и да облекчим максимално процедурата по продажбата на имота.

 

Други услуги:
Съдействие и подготовка на документи за промяна на градоустройствения статут на парцели и терени в рамките на София и София-окръг;
Съдействие при желание за продажба на проблемни имоти (спорни, ипотекирани и др.).

 

За предоставяните на нашите клиенти услуги, свързани с недвижими имоти, сме изградили и поддържаме добри партньорски взаимоотношения със специалисти от различни браншове:
Архитекти;
Юридически екипи;
Кредитни съветници;
Лицензирани оценители и др.

 

Възнаграждението ни за тези услуги е в рамките на приетото за бранша и подлежи на договаряне, според конкретната поръчка, за подробностите, моля, свържете се с нас Повече информация за нас можете да намерите тук.