адрес: гр. София,
ул. “Ген. Гурко” №68;
тел. +359 2 9801261,
+359 888 393 665

Въпроси и полезна информация

Тук публикуваме полезна информация, свързана с пазара на недвижими имоти. Ако имате въпроси – насреща сме – можете да се свържете с нас на info@moradabg.com

Тъй като често нашите клиенти имат нужда от информация за прецедурата по придобиване на имот, решихме да публикуваме този материал с обща информация, надяваме се да бъде полезен на бъдещите купувачи.

Като начало е добре да знаете какво търсите – от какъв тип имот имате нужда и в какъв район. Би било полезно да се разходите и да разгледате квартала, в който искате да си закупите жилище, например, за да добиете ясна представа за предимствата и недостатъците му и да прецените дали бихте искали новият Ви имот да бъде там.
След като сте си избрали района и ако в него има предложения, отговарящи на финансовите Ви възможности е добре да ги проучите внимателно. Искайте колкото се може по-пълна информация за предлагания имот: местоположение, цена, вид строителство, година на строителство, в какво състояние е имотът, ако е стар дали са правени ремонти, на кой етаж се намира, има ли асансьор, в какво състояние е сградата и входа, какво е разпределението на помещенията, има ли преходи между стаите, има ли балкони и т.н.

Следващата стъпка е огледът. Колкото и добре да звучи описанието на даден имот, не взимайте решение преди да сте го видели. Нашият съвет е да направите огледа през деня, т.е. да можете да видите имота на дневна светлина – така ще имате възможност да се информирате за дефекти по жилището или сградата, които може да са едва забележими вечер.

Ако това е имотът, който търсите, предстои следващата фаза, а именно – подготовка за закупуване. За целта трябва да се направи проверка на собствеността на имота. След тази проверка, ако имотът е чист от тежести, можете да сключите предварителен договор за покупко-продажба и да го капарирате.

Капарирането се прави със сключване на предварителен договор за покупко-продажба. В него се описва как купувачът и продавачът се споразумяват за условията по сделката, начините на плащане и срокът, в който сделката ще бъде изповядана пред нотариус. Като гаранция за желанието си да закупи имота, купувачът оставя на продавача капаро/депозит, който обикновено е 10% от финалната продажна цена. Чрез тази сума и двете страни се ангажират за сключване на окончателна сделка, тъй като ако купувачът се откаже от сделката губи даденото капаро, а ако продавачът се откаже – връща полученото капаро в двоен размер. Целта на капарирането е да се ангажират и двете страни за покупко-продажбата на имота и продавача да не го предлага на други потенциални купувачи.

Обикновено месец след капарирането е сключването на окончателен договор пред нотариус (т.нар. изповядване на сделката). Този период подлежи на договаряне от страните и може да бъде различен в зависимост от предпочитанията. През това време имотът трябва да бъде изпразнен (ако се продава необзаведен) и продавачът трябва да се снабди с всички необходими документи за продажбата му (ако са липсвали някои преди капарирането). Всички документи по собствеността се представят пред нотариуса, купувачът заплаща останалите 90% от цената и собствеността на имота се прехвърля нотариално. В деня на изповядването на сделката продавачът трябва да представи и документи, че са платени всички дължими суми за ползването на имота (данъци, сметки и др.)

Ако имате нужда от съдействие – насреща сме – помагаме на хората да закупят имот вече 25 години. 🙂 Можете да се свържете с нас и да обсъдим как можем да Ви помогнем.

За много от хората, които не се занимават с недвижими имоти, обявите често са неразбираеми. Създадохме този списък с намерението да Ви бъдем полезни в разчитането на тези обяви, той се обогатява непрекъснато, така че ако имате неясно съкращение – питайте 🙂

1НГ – етаж първи над гаражи (2НГ – втори над гаражи и т.н.)

1НМ – етаж първи над магазин (2НМ – втори над магазин и т.н.)

б-н – балкон, б-ни – балкони

БДР – без довършителни работи

БДС – състоянието на апартамента е по Български държавен стандарт

в стр – в строеж

ет. 1/3 – етаж първи от три-етажна сграда

ЖС – жилищно строителство

ЗП – застроена площ

ид.ч. – идеална част

к.0 – помещението се намира на к.0 – т.е. на нивото на земята (използва се най-често за търговски обекти)

кинт – коефициент на интензивност на застрояване – използва се за описване на парцели – представлява отношението на разгънатата застроена площ спрямо площта на имота (кинт = РЗП/големина на парцела)

ЛО – локално отопление

НС – ново строителство

п-84 – панелен имот от 1984г

ПИ – поземлен имот, нерегулиран

пр а16 – предстои акт 16 / разрешение за ползване

РЗП – разгъната застроена площ (използва се най-вече за къщи и сгради)

РП – разрешение за ползване – например рп2008 означава, че предлаганият имот ще има Разрешение за ползване през 2008 година, а рп м 12/2008 – предлаганият имот ще има разрешение за ползване през месец декември 2008 година

срм – след ремонт

Т/Т/Т – тухлен с ТЕЦ и телефон

т-50г. – тухлена сграда от 1950г.

твр – ток вода регулация (използва се за парцели, които са регулирани, имат прекарани ток и вода)

твргк – ток, вода, регулация, газификация, канализация – за парцели

тн – тухлен

УПИ – урегулиран поземлен имот

ч.л. – частни лица – използва се най-вече, когато обявата е предназначена за краен клиент (наемател или купувач)

шз – ш/з – шпакловка и замазка – обикновено за имоти ново строителство, които се предават на гипсова шпакловка и замазка

Вече 25 години помагаме на хората да продадат имотите си, защитавайки интереса им. С какво можем да Ви бъдем полезни:

✓ Ще Ви помогнем да определите реална цена, на която може да се продаде имота;
✓ Ще Ви посъветваме относно това, в какъв вид е добре да е имота, за да е максимално улеснена продажбата му;
✓ Ще Ви разясним какви са стъпките по продажбата на имоти, какво е необходимо да знаете и направите;
✓ Ще подготвим рекламата на имота Ви и ще я публикуваме – включително и в най-популярните портали за имоти;
✓ Ще предложим имота Ви и на други агенции за имоти – за да може имотът Ви да е максимално включен в актуалния пазар;
✓ Бихме могли да го предложим и на чуждестранни агенции, чиито партньор за България сме и на които предлагаме наши имоти;
✓ Ще предложим имота Ви и на купувачи, които са се свързали с нас по повод друга, подобна оферта – т.е. директно предлагане на имота;
✓ Ще отговорим на запитванията за имота на всички заинтересувани купувачи;
✓ Ще организираме огледи на имота за потенциалните купувачи – ако предпочитате да не ангажираме времето Ви с огледи, може да ни дадете ключ за достъп, а ако ли не – тогава в удобно за Вас време;
✓ Ще водим преговори и съгласуваме условията за продажбата на имота със заинтересуваните купувачи;
✓ Ще проведем консултации относно документите, касаещи имота (вкл. с юрист и/или нотариус), които ще бъдат необходими за продажбата;
✓ Бихме могли да се ангажираме вместо Вас с набавянето на необходимите документи за продажбата;
✓ Ще изготвим предварителен договор за продажба на имота, съобразен с особеностите на конкретната сделка;
✓ Ще организираме сключването на окончателен договор пред нотариус;

✓ Ще Ви съдействаме до края на продажбата – докато си получите продажната цена;
✓ В случай, вече имате купувач и нямате време и желание да набавяте документите, които са необходими за продажба – можем да Ви отменим и да ги осигурим вместо Вас.

Ако Ви предстои продажба на имот, ще трябва да се снабдите с някои документи, които ще Ви бъдат необходими, за да сключите окончателния договор.

Точният им списък зависи от конкретния имот, но за улеснение публикуваме тук основните документи:

  • Документ за собственост – той може да бъде Нотариален акт, Договор за покупка от общината, Съдебно решение и др.;
  • Документ за семейно положение на продавача. Ако продавачът е бил семеен към датата на придобиване на имота, съпруга/съпругата е съсобственик на имота. В този случай ще бъде необходимо и Удостоверение за Режим на Имуществени отношения на Съпрузите;
  • Данъчна оценка на имота;
  • Схема на имота от Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър;
  • Декларация по чл. 264 – в два екземпляра;
  • Декларация по чл. 25.

Този списък не е изчерпателен и служи само за ориентир – необходимият пакет от документи зависи от конкретния имот. Можем да Ви съдействаме с консултация за необходимите Ви документи – свържете се с нас за подробности.

В случай, че нямате време и желание да набавяте документите, които са необходими за продажба – можем да Ви отменим и да ги осигурим вместо Вас – свържете се с нас, за да обсъдим тази услуга.

Ето как можем да Ви помогнем:

✓ Ще проучим пазара вместо Вас и ще Ви ориентираме за най-добрите Ви възможности за покупка;
✓ Ще Ви обясним какви са стъпките при покупка – какво е необходимо да знаете и направите;
✓ Ще подберем за Вас предложения от пазара на имоти, които отговарят на предпочитанията Ви;
✓ Ще направим всичко възможно да Ви спестим време от преглеждане на фалшиви обяви;
✓ Ще организираме оглед на имотите, които Ви допадат, в удобно за Вас време;
✓ Ще Ви консултираме относно имотите – за да можете да извлечете максимума от опита ни с недвижими имоти;
✓ Ще проучим пълната история на имота и провеждаме консултации с юрист или нотариус – за да сме сигурни, че няма скрити ипотеки, възбрани, други съсобственици и т.н.
✓ Ако имате нужда от кредит за закупуване – ще Ви съдействаме с кредитен консултант, който ще Ви помогне да изберете най-изгодните за Вас условия;
✓ Ще водим преговори с продавача относно условията на сделката;
✓ Ще изготвим сключването на Предварителен договор за имота;
✓ Ще организираме и сключването на окончателния договор пред нотариус;
✓ Ще Ви съдействаме с всичко необходимо докато станете собственик на имота;

✓ Ако вече сте се спрели на имот и имате нужда само да се консултирате относно документите и закупуването му, можем да съдействаме.
✓ Ако искате да закупите имот на търг от частен съдебен изпълнител – също можем да Ви бъдем полезни.

Ето с какво можем да Ви бъдем полезни:

✓ Ще обсъдим с Вас цената, на която може да се отдаде под наем имота Ви;
✓ Ще Ви посъветваме в какво състояние е най-добре да го отдавате под наем;
✓ Ще подготвим рекламата на имота Ви и ще я публикуваме – включително и в най-популярните портали за имоти;
✓ Ще предложим имота на вниманието и на колеги от други агенции за недвижими имоти, като по този начин максимално го включваме в актуалния пазар;
✓ Можем да го предложим и на колеги от чуждестранни агенции за недвижими имоти, на които предлагаме български имоти и чиито партньор на българския пазар сме;
✓ Ще предложим имота Ви и на наематели, които са се свързали с нас по повод друга, подобна оферта – т.е. директно предлагане на имота;
✓ Ще отговорим на запитванията за имота на всички заинтересувани наематели;
✓ Ще организираме огледи на имота за потенциалните наематели – ако предпочитате да не ангажираме времето Ви с огледи, може да ни дадете ключ за достъп, а ако ли не – тогава в удобно за Вас време;
✓ Ще водим преговори и съгласуваме условията по наемането му с потенциалните наематели;
✓ Ще изготвим Договор за наем, съобразен с Вашия имот.

Ето как можем да Ви помогнем:

✓ Ще проучим пазара вместо Вас и ще Ви ориентираме за най-добрите Ви възможности за наемане;
✓ Ще Ви обясним какви са стъпките при наемане – какво е необходимо да знаете и направите;
✓ Ще подберем за Вас предложения от пазара на имоти, които отговарят на предпочитанията Ви;
✓ Ще направим всичко възможно да Ви спестим време от преглеждане на фалшиви обяви;
✓ Ще организираме оглед на имотите, които Ви допадат, в удобно за Вас време;
✓ Ще Ви консултираме относно имотите – за да можете да извлечете максимума от опита ни с недвижими имоти;
✓ Ще водим преговори с наемодателя относно условията на сделката;
✓ Ще изготвим Договор за наем за конкретния имот.

© Copyright 2023, Морада ЕООД
Всички права запазени. Никаква част от сайта не може да се използва без писменото съгласие на “Морада” ЕООД