За насадрес: гр. София,
ул. “Ген. Гурко” №68;
тел. +359 2 9801261,
+359 888 393 665

info@moradabg.com

Facebook: Mорада

За нас

Агенцията е основана през 1994г. Непрекъснатото ни присъствие на пазара оттогава до днес е гаранция за ясното ни разбиране за пазара на недвижими имоти в България. Двадесет и пет години е период, достатъчно дълъг, за разработването и развиването на ефикасни стратегии за работа с недвижими имоти.

Наши партньори

За да можем да сме максимално полезни на нашите клиенти, сме изградили и поддържаме добри партньорски взаимоотношения със специалисти от различни браншове:
– Архитекти;
– Юридически екипи;
– Кредитни съветници;
– Изпълнители на ремонтни и довършителни работи;
– Лицензирани оценители;
– Чуждестранни агенции за недвижими имоти, и други.

Услугите, които предлагаме:

Предлагаме различни услуги, за да улесним максимално клиентите си при сделките им с недвижими имоти. Ето някои от тях:

Покупки и продажби на недвижими имоти

АКО ПРОДАВАТЕ ИМОТ:

Вече 25 години помагаме на хората да продадат имотите си, защитавайки интереса им. С какво можем да Ви бъдем полезни:
✓ Ще Ви помогнем да определите реална цена, на която може да се продаде имота;
✓ Ще Ви посъветваме относно това, в какъв вид е добре да е имота, за да е максимално улеснена продажбата му;
✓ Ще Ви разясним какви са стъпките по продажбата на имоти, какво е необходимо да знаете и направите;
✓ Ще подготвим рекламата на имота Ви и ще я публикуваме – включително и в най-популярните портали за имоти;
✓ Ще предложим имота Ви и на други агенции за имоти – за да може имотът Ви да е максимално включен в актуалния пазар;
✓ Бихме могли да го предложим и на чуждестранни агенции, чиито партньор за България сме и на които предлагаме наши имоти;
✓ Ще предложим имота Ви и на купувачи, които са се свързали с нас по повод друга, подобна оферта – т.е. директно предлагане на имота;
✓ Ще отговорим на запитванията за имота на всички заинтересувани купувачи;
✓ Ще организираме огледи на имота за потенциалните купувачи – ако предпочитате да не ангажираме времето Ви с огледи, може да ни дадете ключ за достъп, а ако ли не – тогава в удобно за Вас време;
✓ Ще водим преговори и съгласуваме условията за продажбата на имота със заинтересуваните купувачи;
✓ Ще проведем консултации относно документите, касаещи имота (вкл. с юрист и/или нотариус), които ще бъдат необходими за продажбата;
✓ Бихме могли да се ангажираме вместо Вас с набавянето на необходимите документи за продажбата;
✓ Ще изготвим предварителен договор за продажба на имота, съобразен с особеностите на конкретната сделка;
✓ Ще организираме сключването на окончателен договор пред нотариус;

✓ Ще Ви съдействаме до края на продажбата – докато си получите продажната цена;
✓ В случай, вече имате купувач и нямате време и желание да набавяте документите, които са необходими за продажба – можем да Ви отменим и да ги осигурим вместо Вас.

 

АКО КУПУВАТЕ ИМОТ:

Ето как можем да Ви помогнем:

✓ Ще проучим пазара вместо Вас и ще Ви ориентираме за най-добрите Ви възможности за покупка;
✓ Ще Ви обясним какви са стъпките при покупка – какво е необходимо да знаете и направите;
✓ Ще подберем за Вас предложения от пазара на имоти, които отговарят на предпочитанията Ви;
✓ Ще направим всичко възможно да Ви спестим време от преглеждане на фалшиви обяви;
✓ Ще организираме оглед на имотите, които Ви допадат, в удобно за Вас време;
✓ Ще Ви консултираме относно имотите – за да можете да извлечете максимума от опита ни с недвижими имоти;
✓ Ще проучим пълната история на имота и провеждаме консултации с юрист или нотариус – за да сме сигурни, че няма скрити ипотеки, възбрани, други съсобственици и т.н.
✓ Ако имате нужда от кредит за закупуване – ще Ви съдействаме с кредитен консултант, който ще Ви помогне да изберете най-изгодните за Вас условия;
✓ Ще водим преговори с продавача относно условията на сделката;
✓ Ще изготвим сключването на Предварителен договор за имота;
✓ Ще организираме и сключването на окончателния договор пред нотариус;
✓ Ще Ви съдействаме с всичко необходимо докато станете собственик на имота;

✓ Ако вече сте се спрели на имот и имате нужда само да се консултирате относно документите и закупуването му, можем да съдействаме.
✓ Ако искате да закупите имот на търг от частен съдебен изпълнител – също можем да Ви бъдем полезни.

Отдаване под наем и наемане на недвижими имоти

АКО ОТДАВАТЕ ИМОТ ПОД НАЕМ

Ето с какво можем да Ви бъдем полезни:

✓ Ще обсъдим с Вас цената, на която може да се отдаде под наем имота Ви;
✓ Ще Ви посъветваме в какво състояние е най-добре да го отдавате под наем;
✓ Ще подготвим рекламата на имота Ви и ще я публикуваме – включително и в най-популярните портали за имоти;
✓ Ще предложим имота на вниманието и на колеги от други агенции за недвижими имоти, като по този начин максимално го включваме в актуалния пазар;
✓ Можем да го предложим и на колеги от чуждестранни агенции за недвижими имоти, на които предлагаме български имоти и чиито партньор на българския пазар сме;
✓ Ще предложим имота Ви и на наематели, които са се свързали с нас по повод друга, подобна оферта – т.е. директно предлагане на имота;
✓ Ще отговорим на запитванията за имота на всички заинтересувани наематели;
✓ Ще организираме огледи на имота за потенциалните наематели – ако предпочитате да не ангажираме времето Ви с огледи, може да ни дадете ключ за достъп, а ако ли не – тогава в удобно за Вас време;
✓ Ще водим преговори и съгласуваме условията по наемането му с потенциалните наематели;
✓ Ще изготвим Договор за наем, съобразен с Вашия имот.

 

АКО ТЪРСИТЕ ДА НАЕМЕТЕ ИМОТ

Ето как можем да Ви помогнем:

✓ Ще проучим пазара вместо Вас и ще Ви ориентираме за най-добрите Ви възможности за наемане;
✓ Ще Ви обясним какви са стъпките при наемане – какво е необходимо да знаете и направите;
✓ Ще подберем за Вас предложения от пазара на имоти, които отговарят на предпочитанията Ви;
✓ Ще направим всичко възможно да Ви спестим време от преглеждане на фалшиви обяви;
✓ Ще организираме оглед на имотите, които Ви допадат, в удобно за Вас време;
✓ Ще Ви консултираме относно имотите – за да можете да извлечете максимума от опита ни с недвижими имоти;
✓ Ще водим преговори с наемодателя относно условията на сделката;
✓ Ще изготвим Договор за наем за конкретния имот.

Проучване на документи, касаещи недвижими имоти – и проверки за наличие на тежести, например, ипотеки, възбрани, право на ползване, съсобственост и т.н.

Консултации относно документите, необходими за продажба

Ако Ви предстои продажба на имот, ще трябва да се снабдите с някои документи, които ще Ви бъдат необходими, за да сключите окончателния договор.

Точният им списък зависи от конкретния имот, но за улеснение публикуваме тук основните документи:

  • Документ за собственост – той може да бъде Нотариален акт, Договор за покупка от общината, Съдебно решение и др.;
  • Документ за семейно положение на продавача. Ако продавачът е бил семеен към датата на придобиване на имота, съпруга/съпругата е съсобственик на имота. В този случай ще бъде необходимо и Удостоверение за Режим на Имуществени отношения на Съпрузите;
  • Данъчна оценка на имота;
  • Схема на имота от Агенция по Геодезия, Картография и Кадастър;
  • Декларация по чл. 264 – в два екземпляра;
  • Декларация по чл. 25.

Този списък не е изчерпателен и служи само за ориентир – необходимият пакет от документи зависи от конкретния имот. Можем да Ви съдействаме с консултация за необходимите Ви документи – свържете се с нас за подробности.

В случай, че нямате време и желание да набавяте документите, които са необходими за продажба – можем да Ви отменим и да ги осигурим вместо Вас – свържете се с нас, за да обсъдим тази услуга.

Набавяне на документи за продажба на имот;
– Консултации и изготвяне на договори за покупко-продажба или наем на имоти;
– Съдействие при отпускане на ипотечен кредит;
Оценки на имоти;
Реклама на имоти и контакти със заинтересувани лица;
– Организиране на подписване на нотариален акт;
Управление на имоти.

В случай, че имате нужда от съдействие, или въпрос, свързан с недвижими имоти, свържете се с нас.

Ще се радваме, ако можем да Ви бъдем полезни като коректен партньор в областта на недвижимите имоти.

© Copyright 2019, Морада ЕООД
Всички права запазени. Никаква част от сайта не може да се използва без писменото съгласие на “Морада” ЕООД