Теории за личността  
Др. Джордж Буре
Катедра по психология
Университет на Шипенсбърг

English Version
Versiуn en Espanol
Version auf Deutsch

Това е електронен учебник, предназначен за всички, които се интересуват от психология и по-специално - от “Теории за личността”.
Той е защитен от Закона за авторските права и можете да го използвате без разрешение само за лични нужди, при условие, че посочвате източника на информация.
Надявам се да ви хареса!

Превод на български:
Пенка Ат. Канджева
Бакалавър по психология, СУ “Св. Климент Охридски”
За контакти pipia@yahoo.com


Съдържание:

   Въведение
   Зигмунд Фройд
   Анна Фройд
   Ерик Ериксън
   Карл Юнг
   Ото Ранк
   Алфред Адлер
   Карен Хорни
   Албърт Елис
   Ерих Фром
   Б. Ф. Скинър
   Ханс Айзенк и др.
   Албърт Бандура
   Гордън Олпорт
   Джордж Кели
   Сниг и Комбс
   Ейбрахам Маслоу
   Карл Роджърс
   Людвиг Бинсвангер
   Медард Бос
   Виктор Франкъл
   Роло Мей
   Жан Пиаже
   Социобиология
   Будистка психология
  Единна теория за личността


© 2011 Пенка Канджева, Всички права запазени