Теории за личността  
Др. Джордж Буре
Катедра по психология
Университет на Шипенсбърг

English Version

Versiуn en Espanol

Version auf Deutsch

Това е електронен учебник, предназначен за всички, които се интересуват от психология и по-специално - от “Теории за личността”.
Той е защитен от Закона за авторските права и можете да го използвате без разрешение само за лични нужди, при условие, че посочвате източника на информация.
Надявам се да ви хареса!

Превод на български:
Пенка Ат. Канджева
Бакалавър по психология, СУ “Св. Климент Охридски”
За контакти pipia@yahoo.com


Съдържание:

   Въведение

   Зигмунд Фройд

   Анна Фройд

   Ерик Ериксън

   Карл Юнг

   Ото Ранк

   Алфред Адлер

   Карен Хорни

   Албърт Елис

   Ерих Фром

   Б. Ф. Скинър

   Ханс Айзенк и др.

   Албърт Бандура

   Гордън Олпорт

   Джордж Кели

   Сниг и Комбс

   Ейбрахам Маслоу

   Карл Роджърс

   Людвиг Бинсвангер

   Медард Бос

   Виктор Франкъл

   Роло Мей

   Жан Пиаже

   Социобиология

   Будистка психология

  Единна теория за личността


© 2015 Пенка Канджева, Всички права запазени

 

Благодарим на "Морада" за предоставения подслон в интернет! :)